Rytmika w przedszkolu

To zajęcia podczas których większość dzieci ma pierwszy kontakt z muzyką (wykonywaną na żywo). Przedszkolaki czy żłobkowicze mają szanse zakochać się w magicznej krainie dźwięków, a ćwiczenia i zabawy pomagają tę krainę poznać i biegle się w niej poruszać– jak w przypadku języka ojczystego czy obcego. Z czasem też doskonalone umiejętności pozwolą na odtwarzanie i tworzenie własnej muzyki.

Zajęcia rytmiki rozwijają sferę artystyczną (m.in. wyobraźnię), emocjonalną oraz koncentrację uwagi, pamięć, koordynację,  (słuchową, ruchową, głosową oraz ich połączenia) oraz lateralizację. Wspomagają ogólny rozwój sprawności fizycznej (motoryka mała i duża) i umysłowej. Przygotowują dzieci do gotowości szkolnej. Uczą samodzielnej pracy i współdziałania w grupie. Kształtują i poszerzają zdolności muzyczne (m.in. poczucie rytmu), wpływają na poprawną intonację dźwięków, emisję głosu oraz rozwijają wrażliwość estetyczną. Uwrażliwiają na spostrzeganie zjawisk akustycznych z otoczenia, a także reakcje na wszelkie zmiany w nich zachodzące. Wykorzystują naturalną potrzebę dziecka do ruchu i śpiewu. Wiele ćwiczeń rytmicznych wspomaga terapię logopedyczną, a także przygotowują do czytania.

Ważne aby zajęcia te odbywały się regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Zajęcia są procesem, który wprowadza dzieci w świat muzyki małymi krokami. Dzieci poprzez zabawy muzyczne uczą się prawideł rządzących światem muzyki, a zdobyte doświadczenia szybko przekładają na własne próby twórcze. Ciepła atmosfera, zbieranie wspólnych muzycznych doświadczeń sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach co kształtuje ich pozytywny stosunek do muzyki i sztuki.