Bibliografia

Brzozowska-Kuczkiewicz M.,

Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika,

Warszawa 1991.

 

Jaques-Dalcroze E.,

La Rythmique 2 volumes (II tom Rytmiki),

Lozanna 1918,

Maszynopis w
tłumaczeniu Alicji Ludwikiewiczowej

 

Jaques-Dalcroze E.,

Pisma Wybrane,

Tłumaczenie M. Bogdan, B. Wakar,

Warszawa 1992 r.