Kwalifikacje prowadzącego

Osoba prowadząca rytmikę jest zawodowym muzykiem.

Proces edukacji zaczyna się od szkoły muzycznej I stopnia, kontynuacja jest na poziomie szkoły muzycznej II stopnia na wydziale rytmiki, kończy się studiami I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) na wyższej uczelni muzycznej

Obecnie żadne kursy z rytmiki nie dają uprawnień i kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z tego przedmiotu na poziomie przedszkolnym, podstawowym, licealnym oraz wyższym w polskiej edukacji. 

Pedagog rytmiki dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

Ponadto posiada wysoko rozwinięte umiejętności wokalne (prawidłową intonację i dykcję) oraz pianistyczne (w tym najważniejsze umiejętności – improwizację fortepianową i łatwość gry bez przygotowania – a’vista)

Jest biegły w dopasowywaniu lub tworzeniu ćwiczeń i zabaw dostosowanych do problematyki i na potrzeby zajęć. Na stałe współpracuje z wychowawcą, pedagogiem i logopedą.

Studia licencjackie oraz magisterskie dające uprawnienia prowadzą:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – specjalność rytmika na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – specjalność rytmika na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach – specjalność rytmika na kierunku edukacja muzyczna

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku – specjalność rytmika na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – specjalność rytmika  na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna w Krakowie – specjalność rytmika na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej