Logorytmika

Rytmika stosowana jest w wielu obszarach mających na celu wspieranie rozwoju i terapię dziecka. Logorytmika to nic innego jak wykorzystanie rytmiki w terapii logopedycznej.

Zajęcia rytmiczne opierają się na rozwijaniu wrażliwości słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej. Uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe w efekcie pozwala na łatwiejsze różnicowanie głosek oraz spostrzeganie różnic we własnej wypowiedzi słownej.

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe ułatwiają dziecku percepcję cech dźwięku, które są tożsame dla muzyki i mowy:

Włączenie do zajęć śpiewu pozwala na realizację ćwiczeń logopedycznych w wesołej atmosferze – z piosenką na ustach. Podczas śpiewu można z łatwością kontrolować poprawność wymowy ale także jej płynność, co jest szczególnie istotne w zaburzeniach płynności mowy. Podczas zajęć logorytmiki realizowane są także ćwiczenia oparte na rytmizacji mowy – mają na celu zwrócenie uwagi na prawidłowe akcentowanie, mobilizują aparat mowy do pracy w określonym tempie i rytmie. Takie zabawy rozwijają poczucie rytmu, dzieci chętnie wykonują do nich ćwiczenia ruchowe lub akompaniują na prostych instrumentach perkusyjnych. Ćwiczenia o charakterze słuchowym uwrażliwiają dzieci na bodźce dźwiękowe, różne barwy dźwięku, zaś przełożenie tych wrażeń na własne próby improwizacji wokalnej ukazują dziecku potencjał własnego głosu i pozwalają bawić się swoim aparatem głosowym jak instrumentem. Zajęcia rytmiczne rozwijają zarówno motorykę dużą jak i małą, co zdecydowanie wpływa na funkcje mowy, ale także pozwala pracować nad oddechem i emisją głosu.

Ćwiczenia logorytmiczne powinny być realizowane na każdej lekcji rytmiki, dlatego że najważniejszy jest ich profilaktyczny charakter.