Wykorzystanie rytmiki w terapii

Metoda rytmiki znalazła swoje zastosowanie w terapii.

Logorytmika – połączenie logopedii i rytmiki

Rytmikoterapia – aktywna forma muzykoterapii